Bedrijfsfinanciering

Ondervindt u als ondernemer problemen bij het aantrekken van bancaire financiering door de kredietcrisis ……….?

Heeft u discussies met uw huisbankier omtrent de hoogte van uw kredietlijn ………… ? Worden er nieuwe convenanten geëist ………… ?

Verwacht u terughoudendheid bij de bank inzake de verhoging van uw faciliteiten ……… ?

Weet u zich geen raad omdat uw bank zegt u niet te kunnen helpen ………. ?

Wij kennen de mogelijk- en onmogelijkheden en onderhouden contacten met vrijwel alle banken in Nederland.

Wij adviseren u omtrent de haalbaarheid van de benodigde financiering en wij vragen een financiering namens u aan bij diverse binnen- en soms ook buitenlandse financiële instellingen waartoe u ons volledig machtigt. 

Voorafgaande aan een dergelijke financieringsaanvrage wordt door ons een aantal analyses vervaardigd, dat noodzakelijk is voor een degelijke onderbouwing van de aanvrage naar de bancaire instellingen toe. 

Deze analyses zijn:

  • bedrijfs- en risico-analyse
  • financiële analyse
  • SWOT-analyse
  • haalbaarheidsanalyse

Door middel van een door ons samen te stellen “binder” met daarin opgenomen de diverse analyses, wordt de financieringsaanvrage bij geïnteresseerde bankinstellingen voorgelegd.