Handleiding Toezicht & Risico beoogt een beknopt naslagwerk te zijn voor niet uitsluitend de commissaris, maar evenzo voor de aandeelhouder en de bestuurder, en het geeft inzicht in wat toezichthouden zoal behelst en welke risico’s aan het professioneel toezichthouden verbonden zijn. 

Het boek beschrijft het wettelijk kader en genoemd worden de criteria waaraan goed toezicht zou moeten voldoen en hoe het gestructureerd ter hand kan worden genomen. Naast de governance en best practices bepalingen komt een groot aantal aandachtpunten aan bod, waarop een commissaris attent dient te zijn, naast zuiver praktische zaken, die niet altijd even bekend zijn. Uiteraard worden de twee bestuursmodellen (het monistische- en het dualistische model) met hun voor- en nadelen behandeld.

Natuurlijk is er ook een plaatsje ingeruimd voor de AVA, waarbij de oproeping van vergaderingsgerechtigden, het samenstellen van de agenda, de besluitvorming en notulering uitgebreid aan de orde komen en een extra hoofdstuk is gewijd aan het interne risicobeheer van de onderneming en het risicomanagement proces, dat een almaar belangrijker aandachtspunt voor de toezichthouder is geworden. De risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de individuele commissaris en de RvC als geheel komen uitgebreid aan de orde, evenals de decharge, vrijtekening en vrijwaring, terwijl ook de D&O-verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid en de gewenste condities onder de loep worden genomen. De diverse rollen van de voorzitter van de RvC, de directiesecretaris en de gedelegeerd commissaris passeren eveneens de revue. Het boek wordt afgesloten met diverse praktisch toepasbare checklists voor commissarissen, waaronder een beknopte handleiding en een specifieke checklist voor commissarissen, naast een gerubriceerd overzicht van veel voorkomende algemene red flags of early warnings.

Frits Beunke schreef het Handboek Toezicht & Risico, de risico’s van het vak, vanuit zijn ervaring als toezichthouder en als deelnemer aan het programma van de Stichting Quality Boards, een non-profit organisatie, die de kwaliteit van toezichthouders beoogt te bevorderen en hun werkwijze poogt transparant te maken onder andere door het bieden van een platform, waar toezichthouders en commissarissen in de publieke- en private sector met elkaar in dialoog kunnen treden om antwoorden te vinden op de meest uiteenlopende onderwerpen en veelal actuele vraagstukken.  Voorts worden haar deelnemers geregistreerd in het Register Quality Boards.

https://managementboek.nl/boek/9789463458283/handleiding-toezicht-and-risico-frits-beunke?affiliate=8095