Overnames & fusies

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij uw bedrijfsovername en fusie, dat wil zeggen u volledig assisteren gedurende het gehele traject van een koop- of verkooptransactie. Bedoelde overnames kunnen onder andere betreffen de Management Buy Out of Management Buy In.
Dergelijke trajecten kunnen soms vrij lang duren en zij bestaan uit de navolgende fases, die eigenlijk stap voor stap genomen zullen moeten worden.

  • inventarisatie en analyse van het bedrijf
  • de waardering van het bedrijf
  • het vervaardigen van een verkoopmemorandum
  • benaderen van potentiële strategische- en financiële kopers
  • het (mede-) voeren van de onderhandelingen
  • het opstellen van een Letter of Intent
  • het coördineren van de due diligence
  • het mede opstellen van de koop- of verkoopovereenkomst
  • assistentie tot en met de closing

In een aantal fases zal behoefte kunnen bestaan aan terzake kundige specialisten, waaronder de accountant, de fiscalist, de taxateur, de milieudeskundige of in ieder geval een advocaat.  Waar nodig kunnen wij u van de betreffende deskundigen voorzien en wij trekken gedurende de gehele procesgang collegiaal met hen op.