Sale-and-lease-back

De ervaring leert dat er zeer uiteen lopende redenen kunnen zijn om te besluiten tot een zogenaamde sale-and-lease-back constructie, waarbij de eigenaar/gebruiker van een commercieel vastgoedobject, zijn pand verkoopt om het vervolgens langjarig terug te huren van de koper. 
Redenen om tot een sale-and-lease-back te besluiten zijn onder andere:

  • een sterke groei in omzet waardoor een gebrek aan liquide middelen kan ontstaan
  • een dip in de resultaten waardoor de eigen vermogenspositie sterk is afgenomen
  • de overweging om terug te keren tot de core business
  • de voorgenomen verkoop van het bedrijf, het  “lichter” maken door het vastgoed voorafgaand aan een dergelijke transactie te verkopen en terug te huren
  • het voorkomen van een fiscale “Box 1-situatie” voor u als eigenaar van het vastgoedobject en als huurder

Wij adviseren u ter zake en vinden voor u op discrete wijze een passende koper van het vastgoed.