Speciale projecten

AveStaete Financieel Strategisch Advies B.V. houdt zich tevens bezig met speciale projecten waarbij haar expertise volledig aan bod komt.

Zo vervaardigen wij bijvoorbeeld een volledige risico-analyse van uw bedrijfsvoering, waardoor u gedwongen wordt goed over alle risico’s na te denken, maar ook Raden van Commissarissen wensen veelal inzicht in de bedrijfsrisico’s, al was het maar om hun eigen aansprakelijkheid in te perken.

Ook kunnen wij u adviseren en assisteren bij het opzetten van alternatieve financieringsstructuren, waaronder fondsen, cv’s, maatschappen, obligatieleningen, alsmede equity funds en zogenaamde master/feederstructuren.

Wij werken daarbij nauw samen met diverse andere marktpartijen, waarvan ons uit ervaring bekend is dat zij uiterst betrouwbaar zijn en zondermeer gedegen- en kwalitatief hoogstaand werk leveren.

Indien daartoe uwerzijds behoefte bestaat, kunnen wij dat netwerk ten behoeve van u openstellen. Hiertoe maken wij graag op uw verzoek een oriënterende afspraak met u.